TGJU الأسواق المحلية والعالمية
منتدى على الانترنت
Russia
Russia

rub/usd

0.0163
معدل لايف
0 (0%)
تغيير
18 January 2020
مرة 11:14:37
0 (3.82%)
التغيير / 3 أشهر
0 (2.52%)
التغيير / 6 أشهر
0 (7.95%)
التقلبات السنوية

18 Karat Gold

2,276
معدل لايف
0 (0%)
تغيير
18 January 2020
مرة 11:01:46
20 (0.89%)
التغيير / 3 أشهر
159 (7.51%)
التغيير / 6 أشهر
263 (13.07%)
التقلبات السنوية

RTS 2

5,626
معدل لايف
0 (0%)
تغيير
18 January 2020
مرة 11:35:00
801 (16.60%)
التغيير / 3 أشهر
878 (18.50%)
التغيير / 6 أشهر
1,143 (25.50%)
التقلبات السنوية

Russia

مؤشر القيمة سابق منخفض عالي تغيير يتغيرون ٪ مرة خريطة
FinEx MSCI USA UCITS USD 3646 - 3646 3646 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2403 - 2403 2403 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2135.5 - 2135.5 2135.5 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2027 - 2027 2027 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Physically Held Gold USD 659 - 659 659 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Russian RTS Equity UCITS 3230.5 - 3230.5 3230.5 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5796 - 5796 5796 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1711 - 1711 1711 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 758.8 - 758.8 758.8 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1587.5 - 1587.5 1587.5 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2019 - 2019 2019 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Sberbank S&P 500 1096 - 1096 1096 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
SBERBANK – S&P 500 INAV 1093.55 - 1093.55 1093.55 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
SBERBANK – S&P 500 INAV 17.78 - 17.78 17.78 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
VTBB Corp Bonds Smart beta 1131 - 1131 1131 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Cash Equivalents UCITS 626 - 626 626 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 182.3 - 182.3 182.3 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1997 - 1997 1997 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Sberbank MOEX Russia Total Return 1486 - 1486 1486 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Sberbank MOEX Russia Total Return 1480.8 - 1480.8 1480.8 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1181.6 - 1181.6 1181.6 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1026.3 - 1026.3 1026.3 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1724 - 1724 1724 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1184.4 - 1184.4 1184.4 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1027 - 1027 1027 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1130.01 - 1130.01 1130.01 0.00 0.00% 2020/01/18 مرة 11:34
FinEx MSCI China UCITS USD 2800 - 2784 2800 0.00 0.00% 2020/01/16 مرة 12:34
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% 2020/01/03 مرة 11:02
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 مرة 10:01